π 數學家小記            

                                                               返回休息站

        

 

 

   

   <極座標相關>

   <對數相關>

   <三角函數相關>

   <指數相關>

   <向量相關>

   <球與圓面相關>

 

   <矩陣相關>

 <複數相關>

    <機率與統計相關>

    <函數相關>

 

 

以下內容即將推出,敬請期待!!

亞里士多德  Aristoteles     

凱萊 Arthur Cayley

喬登 Marie Ennemond Camille Jordan   

漢彌爾頓 Sir William Rowan Hamilton  

文氏 John Venn   

巴斯卡 Blaise Pascal   

拉普拉斯 Pierre-Simon Laplace   

柯莫果夫 A.N. Kolmogorov

費瑪 Pierre de Fermat   

貝氏Thomas Bayes   

萊布尼茲Gottfried Leibniz, 

羅素 (Russell Bertrand)    

克萊因 (Klein Felix)        

康德  (Cantor Georg)   

費布納西

阿基米德 

 

 

                         

      


.羅輯數位科技有限公司.

地址:台中市崇德路一段6315樓之3.電話 :(04)22383010
Copyright 2001
羅輯數學網 版權所有,轉載必究網管